top of page
Rocks

אודותיי

הכשרה אקדמית

דוקטורנט בתוכנית לפסיכואנליזה ופרשנות, היחידה לפרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן

תואר שני M.A בפסיכולוגיה קלינית במיקוד ילדים ונוער, המכללה האקדמית תל אביב-יפו

תואר ראשון B.A בפסיכולוגיה וספרות, אוניברסיטת תל אביב

 

ניסיון מקצועי

מחלקה לטיפול יום ילדים ונוער, בי"ח "גהה" - בתפקיד פסיכולוג אחראי

רכז תחום טיפול, שנות שירות ומכינות קדם צבאיות, בינ"ה

רכז תחום טיפול, מכינות קדם צבאיות, תל"ם

מרכז ייעוץ לנוער, פ"ת

פסיכולוג ביה"ס, שירות פסיכולוגי-חינוכי תל אביב

מרפאה קהילתית לבריאות הנפש, פ"ת

מחלקה סגורה לנוער, בי"ח "שלוותה"

 


 


 

bottom of page