top of page

הגישה הטיפולית

andrew-judd--paint-the-future.jpg

הגישה המרכזית שבה אני עובד היא הגישה הפסיכודינאמית. זוהי גישה הרואה שורשים עמוקים ולעיתים לא מודעים לקשיים הנפשיים. הטיפול יתמקד בהבנה וחשיפה של דינמיקה נפשית ודפוסים שהתעצבו באישיות, על מנת לאפשר שינוי עמוק ומשמעותי בחיים. זהו טיפול ארוך טווח במהותו.

לצד זאת, יש לי הכשרה מקיפה בטיפול קוגנטיבי-התנהגותי (CBT). טיפול מסוג זה פועל ישירות על הסימפטומים אשר מפריעים למטופל על מנת להפחיתם משמעותית. זהו טיפול מהיר יחסית המאפשר שיפור רב בתחום שבו מתמקדים.

 

ניתן גם לשלב כלים מתוך ה-CBT כחלק מטיפול דינאמי רחב יותר לפי הצורך.

bottom of page