top of page

טיפול בילדים ונוער

Teenage Boy on Mobile Phone

גיל ההתבגרות מעמיד אתגרים ייחודיים לנער.ה אשר צריכים לגבש זהות ונפרדות, ולמשפחה אשר צריכה להתמודד עם שינויים מהירים ודרמטיים. בתקופה זו הרצון לעצמאות ופרטיות יוצר אצל המתבגרים קושי לשתף את ההורים בדברים שעוברים עליהם, פעמים רבות הם זקוקים לדמות חיצונית שיכולה לתמוך, ללוות ולסייע. טיפול פסיכולוגי במתבגרים נע ביחד עמם בין השיחה למשחק, הילדות והבגרות, ויכול להוות מענה מדויק לצרכים הרגשיים שעולים.

טיפול בילדים  נראה אחרת מטיפול במבוגרים - זהו טיפול המבוסס על משחק. המשחק הוא השפה של הילדים ודרכו הם מביעים את עצמם ויכולים לעבד את החומריים הנפשיים שעולים בהם.

הטיפול ילווה תמיד גם בהדרכת הורים. ההדרכה היא חלק חשוב ביותר ולעיתים היא אף הדרך היחידה להתחיל לייצר שינוי כאשר הילד לא מוכן לבוא לטיפול. הרבה הורים חשים מבולבלים וחסרי אונים מול הילדים: בהתמודדות על הגבולות בבית, בשאלה איך להגיב לחרדות ולפחדים שעולים, כיצד לעודד עצמאות כאשר הילד "נדבק" להורה ועוד. הדרכת הורים תספק לכם את הכלים והתמיכה הנחוצים על מנת להגיב בצורה הנכונה לילד ולקדם אותו.

Boy Lying in Soft Cubes
bottom of page