top of page

טיפול במבוגרים צעירים

Landscape

מתי אני הופך למבוגר? זוהי שאלה מורכבת יותר ממה שנראה במבט ראשון. מושג הבגרות כבר מזמן התנתק מהביולוגיה והפך לשאלה חברתית, תרבותית ופסיכולוגית רחבה. המחקר העדכני בפסיכולוגיה מדבר על תקופת חיים חדשה, בגילאי 18-35, בשם הבגרות הצעירה (Young Adulthood). זוהי תקופה מובחנת משלבי חיים אחרים ובעלת משימות ההתפתחותיות ייחודיות המאפיינות אותה. המבוגר הצעיר עסוק בהשגת עצמאות ואוטונומיה, בחירה בעבודה וקריירה, ובמציאת וביסוס זוגיות משמעותית. כל זאת בעולם משתנה אשר מייצר קשיים חדשים שדורות קודמים לא הכירו.

זוהי תקופה קריטית לגיבוש הזהות ומציאת הנתיב הנכון עבורנו. טיפול פסיכולוגי בתקופה זו יכול לסייע בהתבוננות והבנה עצמית, שינוי דפוסים ולהסרת מכשולים ששמנו בפני עצמנו.

bottom of page